14:21 Thứ 2 - Ngày 20 tháng 1 năm 2020 Sitemap    Liên hệ

Trang chủ » thuê xe máy yamaha

Cho thuê xe máy Cuxi 100cc Động cơ            Loại động cơ     4 thì, 2 van SOHC, làm mát bằng không khí           Bố trí xi lanh     -           Dunh tích xy lanh     102cc           Đường kính và hành trình piston     49,0mm x
Cho thuê xe máy Nozza Limited Động cơ            Loại động cơ     4 thì, 2 van SOHC, làm mát bằng không khí           Bố trí xi lanh     -           Dunh tích xy lanh     113cc           Đường kính và hành trình piston     50,0mm x
Cho thuê xe máy Luvias GTX 2012 Động cơ            Loại động cơ     4 thì, 2 van SOHC, làm mát bằng dung dịch           Bố trí xi lanh     Xy lanh đơn nghiêng phía trước           Dunh tích xy lanh     124,9cc           Đường kính và hành
Cho thuê xe máy Lexam Động cơ            Loại động cơ     4 thì, xylanh đơn, 2 van, SOHC, làm mát bằng không khí           Bố trí xi lanh     Xy lanh đơn, nghiêng phía trước           Dunh tích xy lanh     113.7cc           Đường kính
Cho thuê xe máy Taurus SR Động cơ            Loại động cơ     4 thì, xylanh đơn, 2 van, SOHC, làm mát bằng gió           Bố trí xi lanh     Xy lanh đơn, nghiêng phía trước           Dunh tích xy lanh     114cc           Đường kính và
Cho thuê xe máy Sirius Động cơ            Loại động cơ     4 thì, 2 van SOHC, làm mát bằng không khí           Bố trí xi lanh     -           Dunh tích xy lanh     110.3cc           Đường kính và hành trình piston     51,0mm x
Cho thuê xe máy Exciter GP 2011 Động cơ            Loại động cơ     Làm mát bằng dung dịch, 4 thì, 4 van, SOHC           Bố trí xi lanh     Xy lanh đơn           Dunh tích xy lanh     134.4cc           Đường kính và hành trình piston   
Cho thuê xe máy Nouvo 2009 Động cơ            Loại động cơ     4 thì, xylanh đơn, 2 van, SOHC, làm mát bằng quạt gió           Bố trí xi lanh     -           Dunh tích xy lanh     113.7cc           Đường kính và hành trình piston   
Cho thuê xe máy Nouvo LX 2011 Động cơ            Loại động cơ     4 thì, 2 van SOHC, làm mát bằng dung dịch           Bố trí xi lanh     Xy lanh đơn nghiêng phía trước           Dunh tích xy lanh     135cc           Đường kính và hành
Cho thuê xe máy Nouvo LX Limited 2011      Động cơ            Loại động cơ     4 thì, 2 van SOHC, làm mát bằng dung dịch           Bố trí xi lanh     Xy lanh đơn nghiêng phía trước           Dunh tích xy lanh     135cc           Đường kính và
Cho thuê xe máy Nouvo RC 2010 Động cơ            Loại động cơ     4 thì, 2 van SOHC, làm mát bằng dung dịch           Bố trí xi lanh     Xy lanh đơn nghiêng phía trước           Dunh tích xy lanh     135cc           Đường kính và hành
Cho thuê xe máy Nouvo SX RC Động cơ            Loại động cơ     4 thì, 2 van SOHC, làm mát bằng dung dịch           Bố trí xi lanh     -           Dunh tích xy lanh     124cc           Đường kính và hành trình piston     52,4mm x
Cho thuê xe máy Nouvo SX STD Động cơ            Loại động cơ     4 thì, 2 van SOHC, làm mát bằng dung dịch           Bố trí xi lanh     -           Dunh tích xy lanh     124cc           Đường kính và hành trình piston     52,4mm x
Cho thuê xe máy Yamaha Jupiter - Thông số kĩ thuật xe Yamaha Jupiter MX chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay đổi mà không báo trước.

01